Welkom bij Focus MultizorgOns uitgangspunt is ontzorgen!

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om in Hekelingen een locatie te realiseren waar wij op kleinschalige wijze zorg gaan verlenen aan mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking.

Wij streven er naar medio 2021 onze locatie geschikt te hebben voor 24-uurs zorg en dagbesteding. Wij beschikken dan over 6 zit/slaap studio’s en 2 Miva appartementen.

Om dit project rond te krijgen werken wij samen met Stichting 4Care. Kijk voor meer informatie hierover op www.stichting4care.nl/projecten/

Onze missie

Onze visie

Onze werkwijze

Wonen bij Focus

Onze missie

Wij staan voor onafhankelijkheid en gelijkheid.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de juiste zorg krijgt en het gevoel heeft dat hij mee doet in de maatschappij.

Onze visie

Wij willen een warme, veilige en respectvolle thuishaven creëren voor mensen met een lichamelijke/geestelijke beperking waar de zorgbehoeftes volledig worden gewaarborgd maar waar ze zich toch onafhankelijkheid voelen.

  • Cliënt centraal

  • Wederzijds respect

  • Gelijkwaardigheid

  • Zinvolle daginvulling

Onze werkwijze

Focus Multizorg staat voor een unieke dienstverlening en onderscheidt zich door haar deskundige en persoonlijke zorgverlening en nauwe samenwerking met haar cliënten. Kenmerkend hierbij is het aangaan van een duurzame relatie, waarbij kwaliteit en flexibiliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid de grondslag van de samenwerking zijn. Kwaliteit wordt gegarandeerd door de BIG-registratie van verpleegkundigen en verzorgende met een erkend Nederlands zorgdiploma. lees meer.

  • Deskundig

  • Persoonlijk
  • Kwaliteit
  • Flexibel

  • Betrouwbaar

Wonen bij Focus

Focus Multizorg is gericht op het bieden van ondersteuning aan jong volwassen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De jong volwassen die bij Focus Multizorg willen wonen, huren een zit/slaapkamer in de woonaccommodatie. Een ieder richt de kamer naar eigen inzicht in en onderhoudt deze kamer zelf.

De jong volwassenen die bij Focus Multizorg wonen ,nemen deel aan een van de vormen van dagbesteding of begeleiding in groepsverband. Focus Multizorg verwacht dat er wordt gewerkt aan een zinvolle invulling van de dag voor alle bewoners.

lees meer.