Als na afloop van de inschrijvingsperiode de obligaties worden geëffectueerd krijgt u het verzoek om het totaalbedrag van de obligatie voor een vastgestelde datum (de ingangsdatum) over te maken.