Als de persoonsgebonden aftrek (waar de giftatrek onder valt), niet geheel in box 1 afgetrokken kan worden, dan kan box 3 of indien hier ook geen inkomen is box 2 gebruikt worden. De aftrek is in box 3 30% en in box 2 25%.

U vermindert het inkomen uit werk en woning (box 1) met uw persoonsgebonden aftrekposten.

– Als deze aftrek hoger is dan het inkomen in box 1, vermindert u het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) met het restant van de aftrek.

– Als u daarna nog een bedrag aan aftrek over hebt, vermindert u het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) met dat bedrag.

– Als er nu nog een deel onverrekend blijft, dan is dit uw restant persoonsgebonden aftrek over dat jaar.

Giften vallen onder persoonsgebonden aftrek:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/

Hoe om te gaan met persoonsgebonden aftrek in de verschillende boxen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek_vorige_jaren