Gedragscode

Wij willen graag tevreden cliënten en tevreden zorgverleners die met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. In de gedragscode staat beschreven wat Focus Multizorg in dit verband van een ieder verwacht.

Alle door Focus Multizorg uitgezonden zorgverleners dienen zich aan deze gedragscode te conformeren in hun relatie met of namens Focus Multizorg.

De doelstelling van de gedragscode is:

 Het scheppen van een persoonlijk en zakelijk positief, professioneel en plezierig werk en samenwerkingsklimaat.

 Het bieden van duidelijke kaders, richtlijnen en afspraken als leidraad voor het (beroepsmatig)handelen in omgang met elkaar, relaties en cliënten.

 Het bevorderen van welzijn en veiligheid individuen en partijen waarmee samen gewerkt wordt.

 Het beschermen van cliënten.

 Het voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie.

Klik hier om de volledige gedragscode te lezen.