Begeleiding Individueel

Begeleiding thuis is praktische hulp aan mensen, die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking en mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie. 
De gespecialiseerde verzorgenden en sociaal begeleiders van Focus Multizorg zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden en wanneer dit niet meer geheel mogelijk is, dan wordt u ondersteund om zo lang als dat mogelijk en veilig is zelfstandig thuis te blijven wonen.
Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden na een hersentrauma, helpen bij het aanbrengen van structuur, het op orde houden van administratie.

Er is geen wachtlijst.
Wenst u meer informatie over deze dienst?

Neem dan gerust contact op via telefoon 0181 859564 of stuur ons een mail via info@focusmultizorg.nl