Hulp bij Dementie

Als iemand met dementie thuis woont, is de kans groot dat ze behoefte krijgt aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. Zowel huishoudelijke taken als een deel van de lichamelijke verzorging kunnen worden overgenomen door de thuiszorg in de persoon van een thuiszorgmedewerker. 

In de loop van de tijd zullen waarschijnlijk meer hulpverleners betrokken raken bij de zorg voor de dementerende. Dat is bijvoorbeeld het geval als je particulier of via de gemeente (aanvullende) huishoudelijke hulp regelt. Vaak moet je zelf zorgen voor een goede afstemming van taken tussen deze hulpverleners. Een zorgleefplan waarin de afspraken over de zorg en hulp zijn vastgelegd, biedt dan uitkomst. 

Geïnteresseerd geraakt in onze dienst? Neem dan gerust contact op via telefoon 0181 859564 of stuur ons een mail via info@focusmultizorg.nl