Verpleging

Thuis is de plek waar u het liefst wilt zijn. Daar voelt u zich het meest op uw gemak. In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u zichzelf zijn en zoveel mogelijk genieten van de kleine en grote dingen van het leven.  

Zo kunnen we zorgen, dat u na een operatie zo snel mogelijk thuis kunt herstellen. We helpen u om zo goed mogelijk om te gaan met de beperking. Wij beschikken over goed geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden, die bij u thuis de passende zorg en verpleging bieden.

Voorbeelden van onze verpleegkundige hulp in de thuissituatie zijn:

  •  Het toedienen van medicijnen;
  •  Het verzorgen van een wond;
  •  Het inbrengen of verwisselen van een katheter;
  •  Het toedienen van injecties;
  •  Het leren omgaan met een ziekte of handicap;
  •  Medicatie via infuus;
  •  Advies over medicijngebruik;

Geïnteresseerd geraakt in onze dienst? Neem dan gerust contact op via telefoon 0181 859564 of stuur ons een mail via info@focusmultizorg.nl