Wie zijn wij

Frans Peeters en Ingrid Kroep- Peeters zijn de oprichters van Focus Multizorg. 

Ingrid en Frans

Frans Peeters heeft veel ervaring in het werken met mensen met een beperking zowel lichamelijk als geestelijk. Mede door persoonlijke ervaringen als hulpverlener (brandweerman) wil hij graag een bijdrage leveren aan de dienstverlening in deze sector.

Frans de drijvende kracht op het terrein en de woning.

Ingrid verzorgt de administratie en boekhouding. Daarnaast werkt zij als coördinerend ambulant begeleidster bij mensen thuis die ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen.

Focus Multizorg staat voor een unieke dienstverlening en onderscheidt zich door haar deskundige en persoonlijke zorgverlening en nauwe samenwerking met haar cliënten. Kenmerkend hierbij is het aangaan van een duurzame relatie, waarbij kwaliteit en flexibiliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid de grondslag van de samenwerking zijn. Kwaliteit wordt gegarandeerd door de BIG-registratie van verpleegkundigen en verzorgenden met een erkend Nederlands zorgdiploma.

Afspraak is afspraak
Flexibiliteit wordt verkregen door het leveren van maatwerk bij zowel kortdurende als langdurige inzet van tijdelijk personeel.
Betrouwbaarheid is gebaseerd op: afspraak is afspraak. Onze kandidaten zijn van onbesproken gedrag en zijn in het bezit van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en werken conform de door ons gehanteerde gedragscode. Betaalbaarheid wordt gerealiseerd door flexibele en efficiënte inzet van personeel.