Wie zijn wij

Frans Peeters de oprichter van Focus Multizorg. 

Frans Peeters heeft met zijn bedrijf  Peeters Electronics en Peeters Bedrijfsdiensten veel ervaring in het werken met ouderen en mensen met een beperking zowel lichamelijk als geestelijk. Mede door persoonlijke ervaringen als hulpverlener wil hij graag een bijdrage leveren aan de dienstverlening in deze sector.

Focus Multizorg staat voor een unieke dienstverlening en onderscheidt zich door haar deskundige en persoonlijke zorgverlening en nauwe samenwerking met haar cliënten. Kenmerkend hierbij is het aangaan van een duurzame relatie, waarbij kwaliteit en flexibiliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid de grondslag van de samenwerking zijn. Kwaliteit wordt gegarandeerd door de BIG-registratie van verpleegkundigen en verzorgenden met een erkend Nederlands zorgdiploma.

Afspraak is afspraak
Flexibiliteit wordt verkregen door het leveren van maatwerk bij zowel kortdurende als langdurige inzet van tijdelijk personeel.
Betrouwbaarheid is gebaseerd op: afspraak is afspraak. Onze kandidaten zijn van onbesproken gedrag en zijn in het bezit van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en werken conform de door ons gehanteerde gedragscode. Betaalbaarheid wordt gerealiseerd door flexibele en efficiënte inzet van personeel.