Bij een lening die 5 jaar of  langer loopt kan, door een combinatie met een jaarlijkse schenking een groot fiscaal voordeel behaald worden. In plaats van volledig te financieren bij de bank gaat de vereniging de financiering (gedeeltelijk) aan bij leden en andere direct betrokkenen en spreekt tegelijkertijd een periodieke schenking af.

Door de periodieke schenking is een substantiële lastenverlaging voor de vereniging het gevolg terwijl in sommige gevallen de gever/obligatiehouder er financieel niet eens slechter van wordt.

Indien er sprake is van een periodieke gift aan een SBBI of een ANBI kan de gift altijd en zonder drempel worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Een periodieke gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De gift is van een constante grootte en word jaarlijks (of in meerdere termijnen per jaar) geschonken
  • Er wordt minimaal 5 jaar achtereen gegeven
  • De periodieke gift wordt in een onderhandse akte vastgelegd
  • Alleen giften van het jaar van het ondertekenen van de onderhandse akte en de jaren daarna zijn aftrekbaar, dus niet met terugwerkende kracht
  • De verplichting tot geven stopt bij overlijden van de gever of degene namens wie gegeven wordt, de aftrekbaarheid van reeds gedane giften blijft van kracht
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de periodieke giften staan
  • De giften moeten aantoonbaar zijn

De uitgebreide beschrijving van de voorwaarden door de belastingdienst vindt u hier.

Er zijn een aantal situaties waarin de fiscale aftrekbaarheid voor verenigingen en stichtingen heel erg interessant is. Bijvoorbeeld bij een Club van 100 en grote (her)financieringen.