Klachten

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten we ons elke dag voor in.

Heeft u een opmerking, een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat, of met de klachtenmanager van Focus Multizorg.

Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de zorgvraag, de werkwijze van locatie-manager, over de factuur of over de bejegening door medewerkers.

U kunt de klachtenmanager vragen om advies en of te bemiddelen, zij is bereikbaar op 0181-859564.

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen?

Dat kan dit per mail naar klachten@focusmultizorg.nl

Wij zullen er alles aan doen om uw probleem zo snel en adequaat mogelijk op te lossen.

Mocht ook dat geen oplossing bieden, dan kan daarna een klacht worden ingediend via www.erisietsmisgegaan.nl