.


Onze manier van werken

Bij Focus Multizorg kun je rekenen op hoogwaardige zorg. Focus Multizorg stelt hoge eisen aan zijn medewerkers, die allemaal in het bezit zijn van een VOG (Certificate of Good Conduct).

Zelfontwikkeling en passie staan ​​voorop binnen onze organisatie. Alle medewerkers worden bijvoorbeeld voortdurend gestimuleerd door middel van trainingen en cursussen om de kwaliteit van uw zorg op een hoog niveau te houden.

Intake

Wanneer u of uw kind graag een zorgplek binnen de Focus Multizorg wilt betrekken, dan kunt u dat kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier nemen wij contact met u op. We bespreken dan de mogelijkheden met u en wanneer dat gewenst is, nodigen we u uit voor een gesprek en een rondleiding. Het is voor de potentiële zorgvrager en Focus Multizorg erg belangrijk dat de samenwerking een ‘match’ is: het is voor ons helaas niet mogelijk om aan elke zorgvraag te voldoen.

Focus Multizorg heeft daarom uitsluitingscriteria opgesteld, maar daarnaast kunnen er ook andere redenen zijn om niet over te gaan tot het aanbieden van een zorgplek. We zetten ons in om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over uw zorgaanvraag. Wanneer er sprake is van een beschikbare plek dan zal er een (woon- en) zorgovereenkomst worden aangeboden.

Wonen

In het geval van 24-uurszorg binnen één van de woonlocaties zijn er voor de zorgvrager twee kostenposten: die van de zorg en die van het wonen.

Voor de begeleiding is het noodzakelijk dat de zorgvrager beschikt over een passende CIZ-indicatie die ingezet wordt vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Binnen de 24-uurs woonsetting wordt ervan uitgegaan dat het gehele PGB wordt ingezet voor het inkopen van zorg binnen Focus Multizorg.

Voor meer informatie over de CIZ-indicatie en het PGB kunt u op de volgende websites terecht:

Het PGB is bedoeld voor de zorg, en kan daarom niet gebruikt worden voor overige zaken zoals huur, eten en drinken binnen de woonvoorziening, internet en tv en andere kosten die te maken hebben met het gebruik van de woonlocatie. Voor die zaken wordt uit eigen middelen de woonfactuur betaald. Alle andere zaken, zoals vakantie, verzekeringen en uitstapjes worden door de bewoner zelf bekostigd.

Dagbesteding

Mocht u interesse hebben in dagbesteding bij de tuin- en/of klussengroep of bij dagbesteding Drukbezicht!, dan kunt u dat ook kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

Wanneer er sprake is van een aanvraag voor een dagbestedingsplek zonder wonen, dan wordt er wanneer een passende plek beschikbaar is – een zorgovereenkomst aangeboden waarin een dagdeel of uurtarief voor begeleiding kan worden overeengekomen. Er zijn daarbuiten geen kosten.

Afspraak is afspraak

Flexibiliteit wordt verkregen door de inzet van vast, tijdelijk en vrijwillig personeel.

Betrouwbaarheid is gebaseerd op: afspraak is afspraak. Ons personeel is van onbesproken gedrag en zijn in het bezit van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en werken conform de door ons gehanteerde gedragscode. Betrouwbaarheid en kwaliteit wordt gerealiseerd door flexibele en efficiënte inzet van personeel